Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Svensk internationell studie: ALS kan delvis vara en autoimmun sjukdom

En kartläggning av T-celler i det centrala nervsystemet hos patienter med ALS tyder på att sjukdomen har en autoimmun komponent. Förekomsten av olika T-celler och biomarkörer i blodet kan även användas för att förutspå sjukdomens förlopp.

Nästan var femte epilepsipatient har lesioner i hjärnan

En dryg tredjedel av alla patienter med fokal epilepsi har lesioner i hjärnan, och hos hälften av dem kan lesionerna associeras med epilepsi. Dessa så kallade epileptogena lesioner är särskilt vanligt förekommande bland yngre patienter.

FDA godkänner ALS-läkemedel - EMA väntar på fas III-studie

I september godkände amerikanska FDA läkemedlet AMX0035 för behandling av ALS. Även i Kanada har läkemedlet godkänts. I Sverige och övriga Europa är man försiktigt positiv och vill vänta in en pågående fas 3-studie innan preparatet kan godkännas.

Rituximab effektiv vid nydebuterad myastenia gravis

Patienter med nydebuterad myastenia gravis som utöver traditionell behandling fått en infusion rituximab rapporterade signifikant förbättring och behövde färre tilläggsbehandlingar än kontrollgruppen.

Annonsørbetalt indhold:

Trodelvy er en effektiv medicin mod brystkræft

 

Svensk-internationell studie: Alzheimers sjukdom kan diagnostiseras innan symptom

| Ingela Loell | Alzheimers/demens

En stor studie har visat att personer med Alzheimers sjukdom kan identifieras innan de upplever symptom. Det är också möjligt att förutse vilka som kommer försämras inom de närmaste tre till fem åren.

FDA godkänner ALS-läkemedel - EMA väntar på fas III-studie

| Madeleine Salomon | ALS

I september godkände amerikanska FDA läkemedlet AMX0035 för behandling av ALS. Även i Kanada har läkemedlet godkänts. I Sverige och övriga Europa är man försiktigt positiv och vill vänta in en pågående fas 3-studie innan preparatet kan godkännas.

En hälsosam livsstil kan kraftigt minska risken för demens – framför allt vid typ 2-diabetes

| Ann Fernholm | Alzheimers/demens

En kombination av sju olika livsstilsfaktorer har kopplats till en lägre risk för demens i en stor studie från Storbritannien. Ju fler faktorer som deltagarna uppfyllde, desto lägre blev risken. Sambandet var extra starkt för personer med typ 2-diabetes. 

Rituximab effektiv vid nydebuterad myastenia gravis

| Ingela Loell | Muskelsjukdomar

Patienter med nydebuterad myastenia gravis som utöver traditionell behandling fått en infusion rituximab rapporterade signifikant förbättring och behövde färre tilläggsbehandlingar än kontrollgruppen.

Järn i MS-lesioner visar på ett allvarligt sjukdomsförlopp

| Gorm Palmgren | Multipel skleros

MRI-skanningar kan förutsäga utvecklingen av funktionshinder för alla typer av MS genom att kartlägga förekomsten av järnhaltiga immunceller längs vita substanslesioner. 

Pålitliga tester för blodprov vid Alzheimers sjukdom

| Ingela Loell | Alzheimers/demens

Plasmamarkörer för fosforlylerat tau (p-tau) kan med stor precision detektera patienter med biologiskt definierad Alzheimers sjukdom. Flera tester taget på blodprov demonstrerade resultat likvärdigt med de tester som idag görs på cerebrospinalvätska.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:
Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Nordisk redaktionschef
Bo Karl Christensen
bo@medicinsketidsskrifter.dk

Kommersiell chef
Marianne Østergaard
marianne@medicinsketidsskrifter.dk

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
annika@medicinskatidskrifter.se

Skicka e-post till Nytt om namn