FDA lutar mot att avvisa experimentell ALS-behandling

Den experimentella kombinationsbehandlingen AMX0035 mot ALS och Alzheimers sjukdom (AD) uppvisar en betryggande säkerhetsprofil i två nya fas II-studier. FDA tvivlar dock på effekten, och en dansk ALS-expert ser gärna fas III-data innan behandlingen godkänns.

Läs mer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn